Aby przekazać 1% podatku na moje leczenie, wystarczy wypełniając PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać następujące dane:

Numer KRS: 0000338878,
Cel szczegółowy 1%: Monika Łada.

(jeśli rubryka "cel szczegółowy" pozostanie pusta, pieniądze nie trafią na moje subkonto).

PIT-37pit-37

PIT-36pit-36

Jeden procent można przkazać także wypełniając PIT-28, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Pod tym adresem znaleźć można wszelki informacje na temat zasad funkcjonowania subkont 1% w Fundacji Dobro Powraca.