Nazywam się Monika Łada. 11 października 2012 r. skończyłam 24 lata. Kilka dni później dostałam od życia nietypowy „prezent”: problemy z mówieniem, niedowład prawej strony ciała, gwałtowne osłabienie wzroku… W szpitalu szybko postawiono diagnozę – stwardnienie rozsiane (SM, od łac. sclerosis multiplex).

Stwardnienie rozsiane to trudny przeciwnik. Walka z nim nie jest wyrównana – SM zawsze ma przewagę, może zaatakować w najmniej spodziewanym momencie, w najbardziej dotkliwy sposób. Żeby mu nie ulec, trzeba próbować przewidywać jego ruchy, wyprzedzać je. Aby było to możliwe – trzeba dysponować najlepszą dostępną bronią… Taką bronią są leki nowej generacji i regularna specjalistyczna rehabilitacja. Niestety, wiąże się to z ogromnymi kosztami.

Dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie 1% podatku na moje subkonto w Fundacji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane „Dobro Powraca”. Środki w ten sposób zebrane pomogą mi w finansowaniu leczenia i rehabilitacji.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy wypełniając PIT podać następujące dane:
Numer KRS: 0000338878,
Cel szczegółowy 1%: Monika Łada.

Z całego serca dziękuję!

ulotka - Monika Łada
  • Ulotka krótka(format jpg)
  • Ulotka (format pdf)
  •